2

Closed

Raporların e-posta adresine gönderilmesi.

description

Gün sonu yapıldığında seçilen raporların bir e-posta adresinde gönderilmesi.
Closed Nov 23, 2011 at 10:36 AM by mehmetakyildiz
Yapıldı
Rule ile

comments

mehmetakyildiz wrote Nov 23, 2011 at 9:45 AM

2.5 ve sonrasındai versiyonlarda yapıldı
Rule ile birlikte ....