This project is read-only.
Project Description
Dokunmatik ekranlı cihazlar için satış ve Restoran programı + Terminal Server üzerinden kullanılabilen el terminali modülü.
C# dili ile yazıldı. .Net Framework 4.0 üzerinde çalışıyor.
WPF, Entity Framework, Prism, MEF teknolojilerinden faydalanılmıştır.

http://www.sambapos.com adresindeyiz.

English Mirror: http://sambapos.googlecode.com

Sipariş Alma Ekranı


Ödeme Alma Ekranı


Özel Masa Görünümü

Last edited Jul 25, 2011 at 9:32 PM by emreeren, version 14